Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Publikacije

integracija_sistema_vodenja_organizacije_knjiga

Integracija sistema vodenje organizacije

Knjiga je zapisana kot pripomoček k načrtovanju gradnje vodstvenega sistema, ki bo enotno določil obvladovanje področij vodenja, kjer je prisotna »rdeča nit« obvladovanja določena s strani domače in mednarodne zakonodaje, drugih predpisov in postavljenih predpisov organizacije, načel, ki se uporabljajo s strani vodij. Rešitve so plod študije teoretičnih spoznanj številnih avtorjev s tega področja in praktičnih spoznanj avtorjev tega dela na področju uvajanja sistemov vodenja v prakso. Poslanstvo te knjige je pomagati organizacijam razumeti pomen integracije sistema vodenja z namenom prepoznavanja sprememb okolja organizacije, reagiranja na spremembe, doseganja koristi in zmanjševanje tveganj za organizacijo.