Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Orodja

Orodja za oblikovanje strategij rasti

Orodja za oblikovanje strategij, ki jih uporablja večina podjetij so ustvarjena za počasne spremembe in ne dajejo željenih rezultatov, zato potrebujemo nove, vizualna orodja za oblikovanje inovacij in strategij. Strategije Appla, Samsunga, Tesla Motorsa, Amazona in Facebooka, ni mogoče razložiti s pomočjo starih orodij za oblikovanje strategij.

Danilo Tič vam bo na razgovoru ali delavnici predstavil vizualne orodja za oblikovanje strategij, nova inovacijska orodja in vas naučil, kako jih uporabljati - danes.

Prilagajanje vašim potrebam

Danilo Tič razvija prilagojena svetovanja in delavnice za potrebe strank. Te zahtevajo več priprav. Svetovanja so usmerjena na najbolj pomembna vprašanja, izzive in ključne priložnosti za podjetja. Danilo in njegova ekipa porabi v povprečju 24-48 ur za raziskovanje vsakega od teh prilagojenih svetovanj, da bi zagotovili maksimalen output za podjetje.